Personální obsazení

Lékař

MUDr. Jana Burianová

Sestra

Nikola Pinkavová